V pamětech z roku 1928, vydaných na oslavu 40. jubilea činnosti sboru, je první zmínka o jakési stříkačce už z roku 1897, konkrétně usnesení o její opravě. O nové stříkačce se poprvé dozvídáme až roku 1909, kdy byl založen fond k jejímu zakoupení. Zakoupena byla nakonec až roku 1913 v Ústřední prodejně hasičského, tělovýchovného a automobilového průmyslu, společnosti s ručením obmezeným v Praze-Smíchov.

Pan předseda F. Kachyňa a velitel J. Kachyňa zaplatili 300K (krejcarů) hotově, zbytek do celkové částky 2600 K ve splátkách po pěti měsících. Nová stříkačka byla posvěcena 15. června důstojným pánem Klementem Gottwaldem a její kmotřenkou se stala paní starostová. Jednalo se o ruční čtyřkolovou zápřahovou dvoupístovou stříkačku s 8mi metry savých a 100 metry tlakových hadic. Obsluhovalo ji minimálně 6 hasičů, tzv. stříkačů. Kvůli častým problémům s přípřeží se po dohodě s občany Velkých Bílovic rozhodl sbor dobrovolníků roku 1924 rozdělit požární pohotovost mezi čtyři muže. Stříkačka byla tažena koňmi, takže v okamžiku zjištění požáru hasič, který měl zrovna službu usedl na koně a uháněl k hasičské zbrojnici, kde ostatní hasiči již chystali stříkačku. Ta se zapřáhla, na ni nasedlo až sedm mužů a vydali se na cestu k požáru. Na bocích stříkačky byl jeden vývod na savice a druhý na tlakové hadice, do kterého se pumpovala voda čerpadlem. To obsluhovali 4 muži. Tato stříkačka sloužila našemu sboru nejspíš do roku 1941, kdy ji nahradila přívěsná motorová stříkačka. Momentálně ji máme uloženou v depozitáři hasičské zbrojnice a vystavujeme ji při slavnostních příležitostech.    


Technické údaje:

 

Typ 

ruční čtyřkolová zápřahová stříkačka kočárového typu, oboustranně sací, oboustranně výtlačná

Výrobce

R.A.Smekal, Praha-Smíchov

Rok výroby 1913
Obsluha

6-8 hasičů, kočí, 2 koně

Čerpadlo

pístové, výkon cca 250 l/min, sání z hloubky 5 metrů

Výbava

4 ks savice, sací koš, 2 ks výtlačné hadice, 2 ks proudnice

Pohonné hmoty

Dostatek piva, dobré klobásky a uzené


Fotogalerie: